Sama Ekonomi AB

Sama ekonomi AB hjälper ditt företag/dig som privatperson med:

Löpande bokföring

Avstämningar

Skattedeklaration

Moms

Löner

Fakturering

Bokslut

Deklaration

Årsredovisning

Konsultation

Ombildning av bolagsform

Starta företag

Affärsplan

Almi lån

Budget